Leefgeld aanvragen

  1. Aanvragen voor weekgeld minimaal 1week van te voren.
  2. Komt de aanvraag later binnen dan zal het niet optijd beschikbaar kunnen zijn.
  3. De bewindvoerder beoordeeld of de aanvraag geheel gedeeltelijk of niet toegekend kan worden.
  4. U wordt van de toekenning afwijzing en uitbetaling op de hoogte gebracht.